menu

DZD Dražice

Cílem byla automatizace linky na výrobu dna boilerů a zvýšení její produkce. Generálním dodavatelem byla firma Bilsing Automation. My jsme jako subdodavatel zajišťovali kompletní konstrukci a montáž elektrozařízení, tvorbu softwaru robotů a řídicího systému.

DZD Dražice

Návrh řešení

Návrh řešení vycházel z konceptu generálního dodavatele Bilsing Automation. Pro automatizaci výrobní linky bylo využito dvou robotů, jeden na lineárním pojezdu a druhý statický. Naše firma navrhovala vstupní a výstupní komunikační uzly na všech zařízeních výrobní linky, páteřní řídicí systém a software.

DZD Dražice

Družstevní závody Dražice – Strojírna s. r. o. se zabývají produkcí ohřívačů vody. Jedná se o největšího výrobce v České republice. Nabízejí široký sortiment výrobků, které vyvážejí do 25 zemí celého světa.

Realizace

Při realizaci bylo výzvou najít optimální řešení pro propojení starších výrobních zařízení s novými do fungujícího celku. Tento problém se povedl vyřešit vhodným výběrem nových zařízení a vytvořením softwaru na míru požadavkům zákazníka. V rámci elektromontáže linky bylo využito komponentů pro těžký průmysl pro dosažení maximální životnosti. Automatizací produkce se dosáhlo kýženému zefektivnění výrobní kapacity a minimalizaci prostojů jednotlivých strojů.


Kontaktujte nás

Ing. Jan Kupeček jednatel společnosti +420 728 781 710 elpakupecek@elpakupecek.cz