menu

Automatizace montáže

Automatizace montáže

Automatizací montáže produktů dosáhneme zefektivnění výroby, jejího zkvalitnění a stabilizace. Další výhody jsou ušetření výrobních nákladů a řešení nedostatku personálu. Snižuje se také chybovost a riziko zranění na straně zaměstnanců.

Pro automatizace nejčastěji využíváme kolaborativní roboty, záleží však na konkrétním případě automatizace montážní linky. Cena montážní stanice nebo linky se odvíjí od počtu vykonaných operací. V případě složitých strojních úkonů probíhá montáž výrobních poloautomatů, které vyžadují částečnou lidskou obsluhu. 

Pro jednoduché operace v rámci montáže využíváme jednoúčelové stroje, pro zajištění složitých úkonů komplexní výrobní linky. Dopravu mezi jednotlivými montážními zařízeními mohou zajišťovat dopravníky. U strojů je možné instalovat jednoduchý skluz nebo automatické vkládání do přepravních matric. Pro zkvalitnění výroby integrujeme strojové vidění a další měřící systémy. Dále nabízíme instalaci systému na označování výrobku, například laser, potisk, etiketovač nebo raznice.


Kontaktujte nás

Ing. Jan Kupeček jednatel společnosti +420 728 781 710 elpakupecek@elpakupecek.cz