menu

Automatizace svařování

Automatizace svařování

Automatizace svařování vede ke zvýšení produkce, její kvality, bezpečnosti práce a snížení výrobních nákladů. Integrace robotů do výrobního procesu vede k jeho celkovému zrychlení a udržení norem kvality prováděných úkonů. Robotizace také snižuje riziko zranění zaměstnanců. 

Pro svařování můžeme využít širokého spektra metod (MIG/MAG, TIG, odporové, laserové svařování). Záleží na vlastnostech spojovaného materiálu, charakteristice výrobku a dalších proměnných. Robotické svařování je možné využít pro železné jako i neželezné kovy.   

Velkým přínosem robotického svařování je vysoká kvalita prováděného sváru, která předčí ruční svařování. Při navrhování a výrobě svařovacích zařízení je nutné brát na vědomí, že svařování probíhá ve světlotěsné komoře pro ochranu obsluhy. Musí být také zajištěno dostatečné odsávání zplodin mimo pracoviště, případně se může využít filtračního zařízení pro čištění vzduchu.  

Automatizované svařování mohou zajišťovat jednoúčelové stroje a pro složitější výrobní úkony komplexní montážní linky. Pohyb výrobků mezi jednotlivými výrobními úkony může provádět pásový dopravník, či dopravník jiného typu. Pro zajištění navádění robotů, kontroly kvality sváru a další úkony lze instalovat do zařízení systém strojového vidění. Dále se používají různorodé měřící systémy pro přesné provádění výrobních procesů. Pro zrychlení logistiky se využívá robotické paletizace a mezioperační manipulace


Kontaktujte nás

Ing. Jan Kupeček jednatel společnosti +420 728 781 710 elpakupecek@elpakupecek.cz