menu

Puls

Cílem bylo automatizovat značení zdrojů nízkého napětí pomocí laseru a rekvalifikovat stávající zaměstnance na komplexnější pracovní úlohy.

Puls

Návrh řešení

Navrhli jsme robotické pracoviště se dvěma paletami, jedna vstupní zahrnovala označené výrobky a druhá výstupní neoznačené výrobky. Součástí byl návrh chapadla a kamerového naváděcího systému s upínacími čelistmi pro přesnou manipulaci s různými typy výrobků.

Puls

PULS je společnost se sídlem v Německu, která se specializuje na výrobu a vývoj napájecích zdrojů pro rozvaděče. Jedno ze dvou výrobních center společnosti se nachází v Chomutově.

Realizace

Výroba dílčích celků pracoviště byla rozdělena mezi dvě firmy. My jsme zajišťovali konstrukci a výrobu strojních částí, elektroprojekt, montáž a instalaci, zatímco firma Plus zabezpečila výrobu chapadla, tvorbu softwaru kamerového navádění a softwaru robota včetně finálního oživení. Pro potřeby kamery byly problémem nestabilní světelné podmínky, proto musela být robotická linka zastíněna stropním panelem. Při oživování pracoviště zákazníkem jsme poskytovali konzultace a různorodá doporučení.


Kontaktujte nás

Ing. Jan Kupeček jednatel společnosti +420 728 781 710 elpakupecek@elpakupecek.cz