menu

Mahle Behr

Hlavním cílem byla automatizace procesů. Zaprvé bylo nutné snížit množství lidí obsluhujících kontrolní stroj, zadruhé bylo nezbytné vyřešit falešnou zmetkovitost u dílců. Pokud nebyly zcela čisté, jevily se v kontrolním zařízení jako špatné.

Mahle Behr

Návrh řešení

Instalovali jsme zde robot KUKA se dvěma výměnnými chapadly, který obsluhoval dvě pracoviště. Do systému jsme zařadili dva vstupní dopravníky univerzální pro oba typy výrobků.

Jednalo se o klíčový výrobek zákazníka, a proto bylo celé pracoviště na kolečkách, aby mohlo být v případě poruchy jednoduše odstaveno od stávajícího kontrolního stroje, a ten mohl dále vyrábět ve spolupráci s lidskou obsluhou.

Mahle Behr

Společnost MAHLE je přední dodavatel dílů a vybavení pro automobilový průmysl, která se specializuje na výrobu klimatizačních a pohonných jednotek. V České republice působí společnost MAHLE ve třech lokacích v Holýšově, Mnichovu Hradišti a Ostravě.

Realizace

Robot nahradil tři až čtyři zaměstnance, návratnost investice tak byla přibližně dva roky. Pracoviště bylo úspěšně oživeno a je nyní provozováno v plně automatickém režimu. Dle požadavku zákazníka bylo pracoviště na zkoušku kompletně demontováno a znovu nainstalováno. Tímto bylo ověřeno, že v případě potřeby či ohrožení výroby je možné pracoviště odstavit během jedné pracovní směny.

Byla to pro nás skvělá příležitost, abychom si vyzkoušeli práci s robotem KUKA a výměnnými chapadly.

Jan Kupeček, majitel Elpa Kupeček s. r. o.


Kontaktujte nás

Ing. Jan Kupeček jednatel společnosti +420 728 781 710 elpakupecek@elpakupecek.cz