menu

DGS

Klient potřeboval kontrolovat hliníkové odlitky na přesnost závitů a otvorů pro instalaci olejové filtrace ve vozidlech, a to pomocí kontrolního stroje, který by měl spolehlivě oddělovat vadné kusy.

DGS

Návrh řešení

Byl zvolen čtyřpolohový otočný stůl, na jehož prvním stanovišti docházelo k čištění dílců. Jako další krok jsme navrhli komplexní kamerovou kontrolu funkčních ploch. Jelikož zde existují tři typy výrobků, na každý typ jsme použili jeden pár kamer značky Cognex. Na posledním stanovišti byla instalována kamera společná pro všechny typy a mechanismus třídění OK a NOK dílců.

DGS

DGS je celosvětově působící společnost, inovativní vývojář a mezinárodní výrobce komplexních a kvalitních komponentů tlakového lití.
Zobrazit více fotografií

Realizace

Vyrobili jsme celý stroj od návrhu až po realizaci a montáž, která probíhala u nás. Po instalaci u zákazníka došlo k odladění nastavení kamer pro všechny vyráběné typy a jejich správné třídění.


Kontaktujte nás

Ing. Jan Kupeček jednatel společnosti +420 728 781 710 elpakupecek@elpakupecek.cz