menu

ČVUT II

ČVUT potřebovalo při modernizaci laboratoří a jejich strojového parku vyrobit nový hlavní elektrorozvaděč a současně zabezpečit obráběcí stroj, a to zejména pro potřeby výuky a předvádění bakalářských a diplomových prací.

ČVUT II

Návrh řešení

Bylo nutné nastudovat legislativní požadavky vztahující se na laboratoře a dostát jejich specifických kritérií. Výsledné řešení muselo být odolné proti neodborné obsluze.

 

ČVUT

ČVUT je jednou z předních technických univerzit v České republice a dokonce nejstarší technickou univerzitou v Evropě.

Realizace

Abychom obráběcí stroj zabezpečili pro potřeby výuky, bylo nutné vybavit hlavní elektrorozvaděč bezpečnostními obvody a okolí pracoviště o krytování. Ruční režim obráběcího stroje byl rozšířen o bezpečnostní tlačítko mrtvého muže.


Kontaktujte nás

Ing. Jan Kupeček jednatel společnosti +420 728 781 710 elpakupecek@elpakupecek.cz