menu

ČVUT

ČVUT potřebovalo vybavit laboratoř novým typem kolaborativního robota. Robot měl sloužit ke studijním účelům a pro rozmanité prezentace široké veřejnosti. Do vybavení bylo nutné zařadit také zdroj tlakového vzduchu pro budoucí příslušenství.

ČVUT

Návrh řešení

Řešení projektu spočívalo jednak v návrhu mobilního rámu se zatíženou základnou pro potřeby snížení těžiště, jednak v návrhu zakrytování proti poškození neodbornou obsluhou.

ČVUT

ČVUT je jednou z předních technických univerzit v České republice a dokonce nejstarší technickou univerzitou v Evropě. Součástí druhé největší fakulty univerzity, fakulty elektrotechnické, je také Ústav robotiky a kybernetiky.
Zobrazit více fotografií

Realizace

Realizace začala konstrukcí a výrobou mobilního rámu. Robot byl instalován na opracované hliníkové desce s rastrem pro budoucí osazení technologií nebo meřicími pomůckami. Řídicí rozvaděč byl vybaven zdroji různého napětí pro potřeby napájení laboratorních přístrojů.


Kontaktujte nás

Ing. Jan Kupeček jednatel společnosti +420 728 781 710 elpakupecek@elpakupecek.cz