menu

ABB

Zákazník potřeboval vyřešit absenci výrobních dělníků, sníženou kvalitu práce v důsledku jejich nadměrné fluktuace a rovněž rizikovost procesu ručního pájení (zplodiny při pájení, práce s roztaveným kovem).

ABB

Návrh řešení

Jednalo se o natolik komplexní problém, že bylo nutné nasadit dva roboty, aby se postihly veškeré varianty výrobků a nemusel se měnit stávající systém přepravy těchto výrobků na lince. Bylo klíčové aplikovat kamerový systém (Cognex), který by přesně naváděl robota na upnutí výrobku. Taktéž bylo důležité použít termovizní snímání pro regulaci technologie pájení.

ABB

ABB je přední světový dodavatel digitálních technologií pro průmysl s dlouholetou historií. Působí především v oblasti automatizace a energetiky s důrazem na výzkum a vývoj. Svým zákazníkům z oblasti průmyslu a distribuce energií pomáhá zlepšovat výkonnost.

Realizace

Instalace u zákazníka zabrala tři týdny, ladění procesu probíhalo v jeho režii. Aktuálně se zde vyrábí na tři směny. Návratnost investice je 3,9 let.


Kontaktujte nás

Ing. Jan Kupeček jednatel společnosti +420 728 781 710 elpakupecek@elpakupecek.cz