menu

TRATEC-CS

Firma TRATEC-CS se potýkala s vytížeností vlastních kapacit. Hledala proto partnera, který by zajistil výrobu elektrorozvaděčů pro osobní kolejová vozidla.

TRATEC-CS

Návrh řešení

Montáž elektrorozvaděčů probíhala na základě schémat zadavatele. Specifikem zakázky byla montáž velkého množství komponentů do omezeného prostoru rozvodových skříní, které se montují do osobního vagonu. Z tohoto důvodu bylo využito vícepatrových rozvaděčů. 

TRATEC-CS

Firma TRATEC-CS se zabývá interiéry kolejových vozidel a příměstské dopravy, výrobou obslužných plošin obráběcích strojů a krytováním obráběcích strojů. Své služby nabízí nejen českým, ale i zahraničním firmám.

Realizace

Při výrobě se používali bezhalogenové a samozhášivé materiály pro minimalizaci rizika vznícení. Kabelové trasy musely být maximálně pevně vedené, aby nedošlo k opotřebení vlivem vibrací. Vyvázání vodičů bylo částečně předpjaté k zvýšení odolnosti proti oděru, a v provedení se zesílenou izolací a rozšířeným teplotním rozsahem. 


Kontaktujte nás

Ing. Jan Kupeček jednatel společnosti +420 728 781 710 elpakupecek@elpakupecek.cz