menu

ITS Benda II

Společnost ITS Benda potřebovala vytvořit zařízení pro testování vyráběných profilů, zdali splňují garantované tolerance kvality produkce. Bylo zapotřebí sledovat vnější a vnitřní rozměry a jejich odchylky od výrobní dokumentace.

ITS Benda II

Návrh řešení

Při konstrukci stanice byl použit šestiosý robot ABB a laserový profilometr Micro-Epsilon. Obě zařízení v tandemu měří požadované rozměry výrobků v přesnosti tisícin milimetrů. Robot slouží pro reorientaci dílce a profilometr k měření rozměrů. Do zařízení byla také umístěna kamera Cognex. Ta kontroluje, zdali obsluha založila do pracoviště správný dílec. Stanice je tak chráněna před chybou ze strany obsluhy. 

ITS Benda

ITS Benda je poskytovatel inženýrských služeb pro hutnictví a strojírenství. Působí jako výrobce jednoúčelových automatizovaných výrobních a montážních linek, strojů a manipulátorů.

Realizace

Měřící zařízení při zjištění vady označí výrobek barevnou značkou a odhodí do izolované produkce. V rámci řídícího systému se sledují naměřené hodnoty. Rovněž dochází také k monitorování trendů jednotlivých náměrů. Tímto způsobem je možné zavčasu provést seřízení výrobní linky, nahrazení opotřebených částí a zamezit výrobě vadných výrobků.


Kontaktujte nás

Ing. Jan Kupeček jednatel společnosti +420 728 781 710 elpakupecek@elpakupecek.cz