menu

ITS Benda

Zákazník potřeboval automatizovat výrobní proces testování kvality trubek v nepřetržitém provozu. Požadované zařízení muselo být snadno přestavitelné na 2 sady výrobků.

ITS Benda

Návrh řešení

Sady výrobků jsou mezi jednotlivými operacemi přepravovány válečkovým akumulačním dopravníkem. Tento dopravník je vybaven vstupním a výstupním zásobníkem s dostatečnou kapacitou. Pro kontrolu tvaru jsme použili 2D laserový profilometr, do kterého jednotlivé trubky zakládá robot ABB.

ITS Benda

ITS Benda je poskytovatel inženýrských služeb pro hutnictví a strojírenství. Působí jako výrobce jednoúčelových automatizovaných výrobních a montážních linek, strojů a manipulátorů.

Realizace

Po očištění a kontrole těsnosti sad dílců jsou tyto dílce vytlačeny z technologických palet a robot je postupně zakládá do měřícího lože. V případě odchylky od požadovaných tolerancí jsou trubky srovnány servochapadlem. Před výstupem k obsluze pracoviště jsou sady trubek ve speciální peci zbaveny vlhkosti.


Kontaktujte nás

Ing. Jan Kupeček jednatel společnosti +420 728 781 710 elpakupecek@elpakupecek.cz